3. DIVISJON 2017/18

Norgeshusserien
 Spæla CurlersNorgeshus
OppdalBygg
Girls 2003KraftkaranjLag EggenByggmakker OppdalOpp1DivisjonTeam tannkosteranjPOENGRANGERING
Spæla Curlers    5-2 1-8   8-1   5-20-4   3-40-4    66
Norgeshus Oppdal Bygg 2-5 3-8   2-6   5-2        2-9    5-6      8-2    48
Girls 2003 8-1    8-3   7-1   7-1        7-3    7-3      9-1   141
Kraftkaranj 1-8    6-2 1-7   7-7        6-4    4-3      2-4    74
Lag Eggen 2-5     2-5 1-7   7-7        4-0    7-5      5-2    73
Byggmakker Oppdal4-0     9-2 3-7   4-6   0-4    4-7     0-12    47
Opp1Divisjon 4-3     6-5 3-7   3-4   5-7      7-4     5-7    65
Team tannkosteranj4-0     2-81-9   4-2   2-5     12-0    7-5    82