Oppdal Curlingklubb

 Styret og utvalg/komitèer:

 Styret:

Leder:                          Ingrid Setrom Hesby

Nestleder:                   Arnt Hove

Kasserer:                     Ann Berit Hofstad

Medlemsansv:             Johanne Foss

Styremedlem anlegg:   Frode Wollum

Vara 1:                        Idar Aunøien

Vara 2:                        Synnøve Sletvold

Huskomitè:

Eirik Kvål

Rune Hindseth

Kjell Steinar Foss

Joar Foss

Jostein Mellem

Revisor:                                                                                                                   

Stig Magne Høiberg

Arnfinn Lauvås

Valgkomite:

Roger Vittring Karlsen

Marit Sæteren

Wenche Mellemseter Kvål

Kantine:

Johanne Foss

Marit Vindal

 

Styremøter

Det har vært avholdt 3 styremøter denne perioden.

Hovedsaker i styret har vært:

  • Sportslig aktivitet
  • Rekrutteringsarbeid
  • Arbeid med kostnader; inntektskilder og innsparinger
  • Økonomistyring etter gjeldende lover og regler
  • Søknader om økonomisk støtte
  • Maling av panel

Klubben har også dette året hatt fokus på vedlikehold av hallen. Alt av ubehandlet panel er blitt malt.

Det har inneværende år vært jobbet aktivt med rekruttering, arbeidet har vært ledet av en egen rekrutteringskomite. Det er ca 15 kids som trener hver uke. Det har vært avholdt Åpen dag i oktober. En kveld i uken har vært forbeholdt kun damer, der de som har ønsket har fått instruksjon.

NCF forbundsting ble i 2017 avholdt i Oslo, delegater var Arnt Hove, Frøydis Lindstrøm og Ingrid Setrom Hesby. Årsmøtet gir fullmakt til styret med hensyn til å velge delegater til årets forbundsting.

 

Samarbeidspartnere

 Oppdal videregående skole

OVS i samarbeid med OCK tilbyr curling som toppidrett (eget fag) og tilbudet er dermed profesjonalisert gjennom samarbeid med Olympiatoppen og NCF.

 

Klubben har denne sesongen vært arrangør for:

Norges Cup

Yngre jr Tour

NM Mixed Double

Regionsturnering – kvalifisering til Senior NM

Moskuscup

 

Lauget

Lauget består av 4 samarbeidspartnere som bidrar med til sammen kr 250 000,-.

  • Oppdal E-verk
  • Oppdalsbanken
  • Minera Skifer
  • Toyota Bilia

Disse midlene går direkte til sportslig satsing, og fordeles ut fra satsingsnivå til hvert lag/gruppe.

Skifer Hotel er vår samarbeidspartner for hotellovernattinger og bespisning. Coop er sidesponsor for 4 yngre juniorlag.

Vi retter en stor takk til alle sponsorer.

 

Økonomi

Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr 226 015,-. I dette ligger avskrivninger på kr 95 317,-Styret er av den formening at alt ligger til rette for videre drift.

 

Norgeshus serien

Det er fremdeles  nedgang i antall lag i Bedriftsserien.  I sesongen 2017-18 deltok 28 lag. Det er stor aktivitet og spilleglede, uavhengig av alder og ferdigheter. Serien gir et viktig bidrag økonomisk for klubben.

 

Annen aktivitet

Utleiecurling

 

Resultater

Også i år har våre lag markert seg i toppen, vi har VM spillere i senior herre og junior herre og dame. I tillegg har vi en OL Spiller.

Senior

OCK`s seniorlag Minera Skifer har markert seg meget bra denne sesongen med  finale plass i Grand Slam turnering. Dessverre ble ikke laget tatt ut til OL, til tross for sterk innsats i turneringer i 2017. Men laget skal representere Norge under VM i Las Vegas etter påske. Vi ønsker laget lykke til i VM!

Team Minera Skifers spiller Magnus Nedregotten, ble tatt ut til OL spill i Mixed doubles med sin samboer Kristin Skaslien fra Oppdal. Det ble OL-bronsje til duoen, den første OL-medaljen til Oppdal!

Junior

Team Toyota Bilia har vunnet EJCT sammenlagt etter blant annet å ha vunnet EJCT Thun som første norske lag! Laget har også vunnet Norgescupen sammenlagt og representert Norge i junior-VM.

Team Bjørnstad har deltatt i NJCT noen EJCT turneringer samt NM. Årsbeste ble bronsjeplass i NJCT på Åland.

Damelaget Team Mesloe har deltatt i NJCT og NM. Laget ble i fjor invitert til curlingturnering i Canada, og laget skal dra dit i slutten av mars måned.

Skip Eirin Mesloe ble tatt ut til å representere Norge i B-VM junior på et blandet lag, og laget kvalifiserte seg også A-VM junior. Norge ble nr 4.

Yngre juniorer

Det nyopprykkede laget Oppdal Everk/Slidekick består av 6 ivrige gutter som trener 2 ganger i uken. De har deltatt på 2 turneringer: Trondheim den 18. og 19. nov. Der ble det en 7. plass. Lillehammer den 8.-10. des. Der ble laget nr. 9. Det er veldig bra, tatt i betraktning at de er første års yngre juniorer.

Det er også to yngre junior lag som har vært med lengre, et jentelag med 5 spillere, og et guttelag med 4 spillere. Begge lag har vært med på yngre junior tour, samt en yngre junior turnering i Østersund, der jentene hentet hjem sølvmedaljen.

 Kids

Suksessen som er beskrevet ovenfor springer ut av en målbevisst satsing på rekruttering. Ingen andre klubber i Norge kan vise til tilsvarende bredde i de yngste klassene.

Kids har hatt trening en ettermiddag pr uke. Det har vært en ivrig gjeng på ca 15 stk. i alderen 9 til 11 år. I tillegg til trening har de yngste spilt kamp i Trondheim. På Trondheimsturen ble det også tid til et populært besøk i Tyholttårnet. Sesongen ble avsluttet med en opplevelsesrik turnering på Hamar. De fleste fra sesongen 16/17 startet på igjen høsten 2017 i tillegg til flere nye. Barna har blitt hjulpet av en flink og ivrig foreldregruppe. Foreldrene har også sørget for kiosksalg og vask i hallen på treningskveldene.

 

Styret vil rette en stor takk til alle som har vært med og bidratt til at Oppdal Curlingklubb er en av landets beste curlingklubber.

 

Oppdal 20.03.18,

Styret i Oppdal Curlingklubb

Ingrid Setrom Hesby                                                              Arnt Hove

Ann Berit Hofstad                                                                  Johanne Foss

Frode Wollum