Oppdal Curlingklubb

På årsmøtet ble Arnt Hove valgt til ny leder av klubben. Han etterfølger Ingrid Setrom Hesby som har vært klubbens første kvinnelige leder. Foruten Arnt Hove består det nye styret av:

Torkhild Svorkmo-Lundberg, nestleder

Hilde Storli, kasserer

Frode Wollum, anleggsansvarlig