SPILLEOPPSETT NORGESHUS-SERIEN 2018/19

8.11. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
13.11. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
14.11. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Team tannkosteranj Acantus Byggmakker Oppdal Seniorene II Oppdal Bygg Team Slidekick Trening Trening
20.15 – 21.45 Tanta til Hepp Stars Girls 2003 Unndalsryssan På bærtur Mur og Sten Opp1Divisjon Kraftkaranj Spæla Curlers
15.11. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
21.11. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening Sport 1 Kraftkaranj Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
22.11. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 OVS Elko Sport 1 Nordskogen Young Boys Stentulle Lag Eggen
20.15 – 21.45 Revmoen Allstars Bobestyrerne Pengegaloppen Oppdalsmegleren Oppsopet Secret Guarden
28.11. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Team tannkosteranj Team Slidekick Byggmakker Oppdal Oppdal Bygg Seniorene II Acantus
20.15 – 21.45 Girls 2003 Spæla Curlers Tanta til Hepp Stars Kraftkaranj Unndalsryssan Mur og Sten På bærtur Opp1Divisjon
29.11. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Seniorene Team Skaslien Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Sluskainn Brunborga Trening Trening
5.12. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
6.12. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Elko Lag Eggen OVS Stentulle Sport 1 Seniorene Nordskogen Young Boys Team Skaslien
20.15 – 21.45 Bobestyrerne Secret Guarden Revmoen Allstars Oppsopet Pengegaloppen Brunborga Oppdalsmegleren Sluskainn
12.12. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Team Slidekick Acantus Team tannkosteranj Seniorene II Byggmakker Oppdal Oppdal Bygg
20.15 – 21.45 Mur og Sten Spæla Curlers Kraftkaranj Girls 2003 Tanta til Hepp Stars På bærtur Unndalsryssan Opp1Divisjon
13.12. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.12. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Seniorene Lag Eggen Stentulle Elko OVS Nordskogen Young Boys Sport 1 Team Skaslien
20.15 – 21.45 Brunborga Secret Guarden Oppsopet Bobestyrerne Revmoen Allstars Oppdalsmegleren Pengegaloppen Sluskainn
16.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt
20.15 – 21.45 Girls 2003 Opp1Divisjon På bærtur Spæla Curlers Tanta til Hepp Stars Mur og Sten Unndalsryssan Kraftkaranj
17.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Trening
20.15 – 21.45 Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Opptatt Trening
23.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Seniorene Byggmakker Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
24.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Elko Team Skaslien Nordskogen Young Boys Lag Eggen OVS Seniorene Sport 1 Stentulle
20.15 – 21.45 Bobestyrerne Sluskainn Oppdalsmegleren Secret Guarden Revmoen Allstars Brunborga Pengegaloppen Oppsopet
30.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Team Slidekick Seniorene II Trening Trening Byggmakker Oppdal Team tannkosteranj Oppdal Bygg Acantus
20.15 – 21.45 Kraftkaranj På bærtur Tanta til Hepp Stars Opp1Divisjon Unndalsryssan Spæla Curlers Mur og Sten Girls 2003
31.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Oppdal Bygg Byggmakker Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
6.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening Team Slidekick Team Tannteknikeranj Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
7.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Stentulle Nordskogen Young Boys OVS Team Skaslien Sport 1 Lag Eggen Seniorene Elko
20.15 – 21.45 Oppsopet Oppdalsmegleren Revmoen Allstars Sluskainn Pengegaloppen Secret Guarden Brunborga Bobestyrerne
13.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Byggmakker Oppdal Acantus Oppdal Bygg Seniorene II Trening Trening
20.15 – 21.45 Unndalsryssan Girls 2003 Mur og Sten På bærtur Kraftkaranj Opp1Divisjon Tanta til Hepp Stars Spæla Curlers
14.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Brunborga Secret Guarden Trening Trening
20.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
21.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Sport 1 Elko Seniorene Nordskogen Young Boys Stentulle Team Skaslien OVS Lag Eggen
20.15 – 21.45 Pengegaloppen Bobestyrerne Brunborga Oppdalsmegleren Oppsopet Sluskainn Revmoen Allstars Secret Guarden
27.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Acantus Seniorene II Team tannkosteranj Byggmakker Oppdal Oppdal Bygg Team Slidekick
20.15 – 21.45 Opp1Divisjon Spæla Curlers Girls 2003 På bærtur Tanta til Hepp Stars Unndalsryssan Mur og Sten Kraftkaranj
28.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
6.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Seniorene II Acantus Team tannkosteranj Oppdal Bygg Byggmakker Oppdal Team Slidekick
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
14.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Team Skaslien Lag Eggen Elko Nordskogen Young Boys OVS Sport 1 Seniorene Stentulle
20.15 – 21.45 Sluskainn Secret Guarden Bobestyrerne Oppdalsmegleren Revmoen Allstars Pengegaloppen Brunborga Oppsopet
20.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
21.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Bobestyrerne Revmokammeratene Oppdalsmeglern Secret Guarden Trening Trening Trening Trening
27.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
28.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Trening Trening Trening Trening OVS Nordskogen Trening Trening
20.15 – 21.45 Trening Trening Stentulle ???????????? Brunborga Bobestyrerne Trening Trening