Spilleoppsett Norgeshus-serien

SPILLEOPPSETT NORGESHUS-SERIEN 2020/21
26.11. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.00-19.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
2.12. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.00 -19.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.00 Unndalsryssan Team Tannkosteranj Seniorene II Acantus Oppdalsmegleren Navet OVS II Norgeshus/Oppdal Bygg
3.12. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Bobestyrerne OVS I Team Slidekick II Spæla Curlers Sluskainn Moskusene Tanta til Hepp Stars Seniorene I
20.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
09.12. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 Elko Pedagurkene OVS III Quality Hotel Skifer Team Norheim Sondre
10.12. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 Oppsopet Nordskogen Young Boys Brunborga Team Domus Secret Guarden Team Slidekick I Mur og Sten Kraftkaranj
16.12. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 Team Tannkosteranj Norgeshus/Oppdal Bygg Unndalsryssan OVS II Seniorene II Oppdalsmegleren Acantus Navet
17.12. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 OVS I Seniorene I Bobestyrerne Tanta til Hepp Stars Team Slidekick II Sluskainn Spæla Curlers Moskusene
20.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
6.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.00 -19.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.00 Elko Pedagurkene OVS III Sondre Quality Hotel Skifer Team Norheim
7.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 Nordskogen Young Boys Kraftkaranj Oppsopet Mur og Sten Brunborga Secret Guarden Team Domus Team Slidekick I
13.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 Oppdalsmegleren Norgeshus/Oppdal Bygg OVS II Team Tannkosteranj Unndalsryssan Acantus Seniorene II Navet
14.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Sluskainn Seniorene I Tanta til Hepp Stars OVS I Bobestyrerne Spæla Curlers Team Slidekick II Moskusene
20.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 Team Norheim Pedagurkene Elko Quality Hotel Skifer OVS III Sondre
21.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 Secret Guarden Kraftkaranj Mur og Sten Nordskogen Young Boys Oppsopet Team Domus Brunborga Team Slidekick I
27.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 Team Tannkosteranj Navet Acantus Norgeshus/Oppdal Bygg Unndalsryssan Oppdalsmegleren Seniorene II OVS II
28.1. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 OVS I Moskusene Spæla Curlers Seniorene I Bobestyrerne Sluskainn Team Slidekick II Tanta til Hepp Stars
20.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
3.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 Pedagurkene Quality Hotel Skifer Elko Sondre OVS III Team Norheim
4.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 Nordskogen Young Boys Team Slidekick I Team Domus Kraftkaranj Oppsopet Secret Guarden Brunborga Mur og Sten
10.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 OVS II Acantus Unndalsryssan Navet Seniorene II Norgeshus/Oppdal Bygg Oppdalsmegleren Team Tannkosteranj
11.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30 – 20.00 Tanta til Hepp Stars Spæla Curlers Bobestyrerne Moskusene Team Slidekick II Seniorene I Sluskainn OVS I
20.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
17.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 Team Norheim Quality Hotel Skifer OVS III Elko Sondre Pedagurkene
18.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 Mur og Sten Team Domus Oppsopet Team Slidekick I Brunborga Kraftkaranj Secret Guarden Nordskogen Young Boys
24.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
20.00 Seniorene II Team Tannkosteranj Oppdalsmegleren Acantus OVS II Navet Unndalsryssan Norgeshus/Oppdal Bygg
25.2. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30-20.00 Team Slidekick II OVS I Sluskainn Spæla Curlers Tanta til Hepp Stars Moskusene Bobestyrerne Seniorene I
20.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
3.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.00-19.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.00 OVS III Pedagurkene Sondre Quality Hotel Skifer Elko Team Norheim
4.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.00-19.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.00 Brunborga Nordskogen Young Boys Secret Guarden Team Domus Mur og Sten Team Slidekick I Oppsopet Kraftkaranj
10.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.00-19.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.00 Navet Norgeshus/Oppdal Bygg Team Tannkosteranj Acantus Unndalsryssan Seniorene II Oppdalsmegleren OVS II
11.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.30-20.00 Moskusene Seniorene I OVS I Spæla Curlers Bobestyrerne Team Slidekick II Sluskainn Tanta til Hepp Stars
20.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
17.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.00-19.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.00 Trening Trening Pedagurkene Quality Hotel Skifer Elko OVS III Sondre Team Norheim
18.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.00-19.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.00 Team Slidekick I Kraftkaranj Nordskogen Young Boys Team Domus Oppsopet Brunborga Secret Guarden Mur og Sten
24.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.00-19.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
25.3. Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4
18.00-19.30 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening
20.00 Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening Trening