Oppdal Curlingklubb

 

 

Valgkomiteens forslag til valg av styrerepresentanter til årsmøtet 2017

Leder: Ingrid Setrom Hesby (ikke på valg)

Nestleder: Arnt Hove (Ny)

Kasserer: Ann-Berit Hofstad (ikke på valg)

Styremedlem med ansvar anlegg: Frode Wollum (Ny)

Medlemsansvarlig: Johanne Foss (Gjenvalg)

Vara 1: Idar Aunøien (ikke på valg)

Vara 2: Synnøve Sletvold (Gjenvalg)

Revisor:  Stig Magne Høiberg og Arnfinn Lauvås (ikke på valg)

Valgkomite: 
Roger Vittring Karlsen (ikke på valg), Marit Sæteren (ikke på valg), vara: Wenche Mellemseter Kvål (Ny)

Huskomite:

Kjell Steinar Foss
Øyvind Aune (Ny)
Eirik Kvål
Joar Foss
Jostein Mellem

Valgkomiteen har bestått av : Camilla Midthjell Bakk og Roger Vittring Karlsen