Protokoll fra årsmøte 2022

Protokoll fra årsmøte i Oppdal Curlingklubb   24.05.2022 Til stede: Vegard Mesloe, Ingrid Hesby, Ingeborg Forbregd, Ståle Rian, Stein Mellemseter 1. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. 2. Valg av møteleder, referent og personer...

Protokoll fra årsmøte 20. mars 2018

Årsmøte Oppdal Curlingklubb Dato: 20.03.18 Tid: kl 1900 Sted: Oppdalsbanken Curlinghall   Protokoll: Godkjenne de stemmebrettige Vedtak: Godkjent  Godkjenne innkallingen Vedtak: Godkjent  Godkjenne saksliste Vedtak: Godkjent  Godkjenne foretningsorden Vedtak:...

Årsmelding 2017/18

 Styret og utvalg/komitèer:  Styret: Leder:                          Ingrid Setrom Hesby Nestleder:                   Arnt Hove Kasserer:                     Ann Berit Hofstad Medlemsansv:             Johanne Foss Styremedlem anlegg:   Frode Wollum Vara...

Styremøte 15. mars 2017

     OPPDAL CURLINGKLUBB   Møtereferat styremøte   Dato: 15.03.17 Sted: Oppdalsbanken curlinghall   Tilstede: Ann-Berit Hofstad, Ingrid Setrom Hesby, Ola Forbregd, Heidi Hovdal (ref). I tillegg til styret var Stein...