Oppdal Curlingklubb

 

 

 OPPDAL CURLINGKLUBB

 
Møtereferat styremøte  
Dato: 15.03.17

Sted: Oppdalsbanken curlinghall

 
Tilstede: Ann-Berit Hofstad, Ingrid Setrom Hesby, Ola Forbregd, Heidi Hovdal (ref). I tillegg til styret var Stein Mellemseter tilstede.

Meldt forfall: Johanne Foss

 
Saksnr Saker Innhold Ansvarlig Tidsfrist
1 Oppfølging av saker fra forrige møte Vår hjemmeside plattform er utdatert. Vi gjør en vurdering av dette når inneværende sesong er avsluttet. Siden må være oppdatert til ny sesong.

Basaren i mars, i regi av inntektskomiteen, ga et godt resultat. Støttemedlemsskap følges opp videre.

Bruk av betalingsløsningen Izettle fungerer godt.

Ståle Rian v/Oppdal Everk bekrefter at klubben vil motta et tilbud på fast pris strøm.

Drop-in curling på søndager har hatt et labert oppmøte. Været påvirker sannsynligvis oppmøtet.

Det gode rekrutteringsarbeidet følges opp videre.

Ola/Marit Vindal  
2 Planlegging av årsmøtet Årsmøtet blir avholdt 29.03.17.

Gjennomgang av årsberetning.

Gjennomgang av fjorårets regnskap.

Forslag til endringer i medlemskontigent/ treningsavgift legges fram på årsmøtet.

Budsjett: Enighet i styret om å bruke tallene fra 2016.

Forbundsting: Avholdes på Hamar 10.-11. juni. Årsmøtet gir fullmakt til styret mht å velge 3 delegater.

Heidi

Stein

Stein

 
3 Div Det må lages en plan for utleiecurling i påska, og annonsering av dette.

Vi ønsker å få malt publikumssonen og få ferdigstilt div småarbeid i hallen. Det gjøres en vurdering av dette både med hensyn til økonomi og behov for dugnadsarbeid når inneværende sesong er avsluttet.

Ola