Oppdal Curlingklubb

OPPDAL CURLINGKLUBB

Møtereferat styremøte
Dato: 21.09.16

Sted: Oppdalsbanken curlinghall

 

Tilstede: Ingrid Setrom Hesby, Ola Forbregd,  Johanne Foss, Ann Berit Haugland,  Stein Mellemseter og Heidi Hovdal (referent)

Meldt forfall:

Saksnr Saker Innhold Ansvarlig Tidsfrist
1 Rehabilitering av tak Vi har kommet i mål med arbeidet, men det har kostet vesentlig over budsjett. Dette er et prosjekt som har vært helt nødvendig, og på sikt vil det også prioriteres å investere i et avfuktingsanlegg i hallen.

Det vil nå kreves en stor dugnadsånd i klubben,  der det  ses på mulige innsparinger og inntektskilder. Det vil bli sendt ut et skriv til alle laglederne med hensyn til dette.

Ingrid/Stein  
2 Rekruttering En egen komite  igangsettes for aktivt å jobbe med rekrutteringsarbeid i klubben framover.

Søknad om midler sendes NCF.

Styret

Heidi

 
3 Eventuelt Det innkalles til lagledermøte. Inntektsforslag og rekrutteringsarbeid vil tas opp. Ola