Oppdal Curlingklubb

 OPPDAL CURLINGKLUBB

 
Møtereferat styremøte  
Dato: 25.05.16

Sted: Oppdal curlinghall

 
Tilstede: Ola Forbregd, Ingrid Setrom Hesby, Johanne Foss, Kjell Steinar Foss, Joar Foss, Stein Mellemseter, Heidi Hovdal (referent)

Meldt forfall:

 
Saksnr Saker Innhold Ansvarlig Tidsfrist
1 Rehabilitering av tak i hallen Styret har vedtatt at det igangsettes rehabilitering av taket i hallen.

Styret har vedtatt at det kjøpes tjenester av byggefirmaet til Joar Foss, da dette er det tilbudet som er mest prisgunstig.

Det kalles inn til dugnad for å rydde og skru ned skilt og speil fra veggene den 11.juni, og fjerning av mugg/vasking den 18. juni.

Fjerning av gammelt tak og legging av nytt tak, er planlagt å starte ca 10. august. Dette er tenkt i samarbeid med Byggfagelever ved OVS.

Styret

Stein

Joar