Oppdal Curlingklubb

 OPPDAL CURLINGKLUBB

 
Møtereferat styremøte  
Dato: 7.12.16

Sted: Oppdalsbanken curlingarena

 
Tilstede: Johanne Foss, Ann-Berit Haugland, Ingrid Setrom Hesby, Ola Forbregd, Stein Mellemseter. I tillegg til styret møtte Eirik Kvål

Meldt forfall: Ola Forbregd og Heidi Hovdal

 
Saksnr Saker Innhold Ansvarlig Tidsfrist
1 Hjemmesida vår Vår hjemmeside plattform er utdatert, og  det er ikke mulig å oppdatere mer ut fra den plattformen vi har.  Muligheter for ny løsning uten for store kostnader, det er flere aktører som kan være aktuell (for eksempel WordPress). Eirik Kvål har jobbet noe med dette, og han tar saken videre. Vi får sannsynligvis ikke gjort noe denne sesongen. Stein og

Eirik Kvål

 
2 Økonomi Regnskapet så langt viser overskudd, og det er bra med utleie. Resultatet vil vise seg når vi får periodisert alt  i årsregnskapet.  Det jobbes med kostnader hele veien.

Sjekke med Everket om det lønner seg med fastprisavtale. Strømpris opp

God likviditet

Stein/AnnBerit

Ingrid (Ståle Rian)

 
         
3 Inntektskomite Inntektskomiteen består av en eller fler fra hvert lag/gruppe. Fokuserer på 2 områder: Basar 19. mars 2017 og støttemedlemskap.

Basar er godt i gang, mange premier er kommet inn, og det blir loddsalg i vinterferien, samt at spillerne får med loddbok hjem.

Støttemedlemskap (kr 300)

Tilbys samtidig med loddsalg. Alle prøver å verve blant slekt og venner

Ingrid/Johanne  
4 Vitnettserien Det har vært en tung jobb å få med lag i bedriftsserien, det har vært en stor nedgang i ant lag. Folk kvier seg for å binde opp kveldene, ser det ut som.

Forslag: Sette opp Søndagscurling kl 12, for eksempel fra februar, der vi kan få med lokale og turister.

Annonsere i avisa og lage oppslag. Instruktører fra egne rekker

   
5 Rekruttering Status: rekrutteringskomiteen har gjort et veldig godt arbeide med å rekruttere nye spillere. Dette er viktig arbeide foran hver sesong. Ola/Marit Vindal  
6 Diverse Tippemiddel søknad for garderobeanlegg avslått. Vi søker igjen ved neste korsvei.

Nets avtale oppsagt, vi har fått Izettle terminaler som er betydelig billigere i bruk